LEGO® SERIOUS PLAY®

Heb je een (complex) vraagstuk op het gebied van strategie, identiteit, samenwerking, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling of innovatie? Sta je ervoor open om op een creatieve, democratische en constructieve manier het vraagstuk op te pakken? Wil je dat met een team doen?
Ga dan aan de slag met LEGO® SERIOUS PLAY®!

LEGO® SERIOUS PLAY® is in te zetten bij diverse vraagstukken die je in teamverband wilt aanpakken. je maakt gebruik van de denk- en verbeeldingskracht van je hele team en brengt die vervolgens terug tot een concreet, gezamenlijk eindresultaat. De methode werkt goed om plannen, visies, behoeften en wensen concreet te maken en is bij uitstek geschikt om strategieën of visies te ontwikkelen en aan teams te werken.

De kracht van LEGO SERIOUS PLAY is dat iedereen (niemand uitgezonderd) met behulp van de LEGO-steentjes in staat is om zijn kennis en mening in te brengen in een overleg. Het is niet alleen een speelse, maar ook een bewezen en zeer effectieve methode!

Verbeelding
Elke workshop gefaciliteerd met LEGO® SERIOUS PLAY® bestaat uit meerdere rondes van ‘Uitdagen – bouwen – delen – reflecteren’. Nadat de facilitator een uitdaging heeft neergelegd, bouwen de deelnemers hun individuele modellen met behulp van een speciaal samengestelde set LEGO-steentjes. Lastige onderwerpen worden met behulp van LEGO® SERIOUS PLAY® door de deelnemers vastgelegd in tastbare driedimensionale modellen en metaforen. Hun ideeën en creativiteit worden hierbij maximaal benut.

Betrokkenheid
De deelnemers geven zelf betekenis aan hun gebouwde modellen. Middels storytelling vertellen ze hun eigen verhaal aan de andere deelnemers. De facilitator en de andere deelnemers stellen verhelderende vragen, delen nieuwe inzichten en benoemen onderlinge verbanden. Elke deelnemer is op deze manier 100% betrokken bij het proces.

 

Door de opzet van de LEGO® SERIOUS PLAY® -methode is elke deelnemer van de workshop betrokken bij de totstandkoming van de oplossing. Er gaat geen kennis verloren en iedereen kan zijn mening geven. De gekozen oplossing in een LEGO® SERIOUS PLAY® -workshop is daarmee een door iedereen gedragen oplossing. En dat allemaal door als volwassenen (weer) te gaan spelen met LEGO!

Resultaten van een LEGO® SERIOUS PLAY® – workshop
Zicht op een oplossing bij een complex en lastig vraagstuk, waarop (nog) geen duidelijk antwoord bestaat;
• Deelnemers die over de eigen grenzen heen gaan kijken en onderlinge verbanden zichtbaar maken;
• Gedeelde inzichten;
• Meerdere opties, scenario’s en oplossingen die een keuze mogelijk maken;
• Betrokkenheid (engagement en involvement) bij het proces, de verandering en de oplossingrichting;
• En eerlijke, open én gezamenlijke communicatie.